Novinky

Daňové zákony 2019

  Vážený klient,   radi by sme Vás touto cestou informovali o najvýznamnejších zmenách v oblasti daní, a zmenách zákonov v iných oblastiach dôležitých pre podnikanie.

čítajte ďalej

Informácia k TPD CCS Tax

I N F O R M Á C I A o náležitostiach, obsahu a rozsahu dokumentácie pre transferové oceňovanie v obchodných vzťahoch uskutočňovaných medzi závislými osobami v podmienkach Slovenskej republiky  

čítajte ďalej

Novela zákona o DPH od 1.1.2016

Vážený klient, radi by sme Vás touto cestou informovali o najvýznamnejších zmenách v oblasti dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), ktoré nastali v dôsledku prijatia zákona č. 268/2015 Z.z., ktorý novelizoval zákon č. 222/2004 Z. z. o DPH (ďalej tiež ako „novela zákona“). Novela zákona nadobúda účinnosť od 1.1.2016.

čítajte ďalej

Zmena zákona o dani z príjmov od 1.1.2016

radi by sme Vás touto cestou informovali o najvýznamnejších zmenách v oblasti dane z príjmov, ktoré nastali v dôsledku prijatia zákona č. 253/2015 Z.z., ktorý novelizoval zákon č.595/2003 Z.z. odani zpríjmov (ďalej tiež ako „novela zákona“) súčinnosťou od 1.1.2016.

čítajte ďalej

Novela zákona o dani z príjmov od 1.1.2015

Radi by sme Vás touto cestou informovali o najvýznamnejších zmenách v oblasti dane z príjmov, ktoré nastali v dôsledku prijatia zákona č. 333/2014 Z.z., ktorý novelizoval zákon č.595/2003 Z.z. odani zpríjmov (ďalej tiež ako „novela zákona“) súčinnosťou od 1.1.2015.

čítajte ďalej

Novela zákona o dani z príjmov s účinnosťou od 3.12.2013

dovoľte, aby sme Vás informovali o najvýznamnejších zmenách zákona o DPH na základe zákona č. 360/2013 Z. z., ktorý novelizuje zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty s účinnosťou od 1.1.2014. Zámerom novely zákona je predovšetkým eliminácia nelegálnych aktivít podnikateľských subjektov a znemožnenie zneužívania systému dane z pridanej hodnoty pomocou legislatívnych nástrojov.

čítajte ďalej

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty s účinnosťou od 1.1.2014

dovoľte, aby sme Vás informovali o najvýznamnejších zmenách zákona o DPH na základe zákona č. 360/2013 Z. z., ktorý novelizuje zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty s účinnosťou od 1.1.2014. Zámerom novely zákona je predovšetkým eliminácia nelegálnych aktivít podnikateľských subjektov a znemožnenie zneužívania systému dane z pridanej hodnoty pomocou legislatívnych nástrojov.

čítajte ďalej

Inštitút ručenia za daň v zmysle zákona o dani z pridanej hodnoty

dovoľujeme si Vám poskytnúť informáciu týkajúcu sa inštitútu ručenia za daň, ktorý bol súčinnosťou od 1.10.2012 doplnený do ustanovení zákona č. 222/2004 Z.z. odani z pridanej hodnoty (ďalej „Zákon o DPH“).

čítajte ďalej