Stravné od 1.10.2023

27 / 09 / 2023 | 1 min read

test

Vážený klient,

radi by sme Vás touto cestou informovali o vybraných aktuálnych informáciách týkajúcich sa stravného a cestovných náhrad.

Zvýšenie sumy stravného pre zamestnanca na pracovnej ceste

V nadväznosti na zvyšovanie cien jedál Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo Opatrenie č. 368/2023 o sumách stravného, ktorým sa od 1. októbra 2023 zvyšuje suma stravného, ako aj náhrada pre zamestnanca na pracovnej ceste.

Zmena stravného v roku 2023 predstavuje nasledovné zvýšenie sumy pre jednotlivé časové pásma:

  • 5 až 12 hodín:  na 7,80 € (pôvodne 7,30 €)
  • nad 12 hodín až 18 hodín:   na 11,60 € (pôvodne 10,90 €)
  • nad 18 hodín: na 17,40 € (pôvodne 16,40 €)

Stravné lístky

Zmena stravného v časovom pásme 5 až 12 hodín zo 7,30 € na 7,80 € má vplyv aj na minimálnu cenu stravného lístka. Ak zamestnávateľ poskytuje stravu prostredníctvom stravných lístkov, hodnota stravného lístka musí predstavovať najmenej 75% sumy stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín.            

Z uvedeného vyplýva, že súčasná minimálna hodnota stravného lístka 5,48 € (75% zo 7,30 €) sa zvýši na 5,85 € (75% zo 7,80 €).

Zamestnávateľ prispieva zamestnancovi na stravný lístok minimálne 55% z jeho hodnoty. Znamená to, že v prípade, ak zamestnávateľ poskytne zamestnancovi stravný lístok v hodnote 5,85 €, príspevok zamestnávateľa bude najmenej vo výške 3,22 €.

V prípade poskytovania finančného príspevku je minimálny príspevok zamestnávateľa tiež vo výške 3,22 €.

Maximálna výška príspevku zamestnávateľa na stravný lístok je vo výške 4,29 €, čo je pre zamestnávateľa zároveň daňovo uznaným výdavkom.

Zdieľajte novinku:

Odber noviniek

Tipy, rady a návody, ako optimalizovať dane a zefektívniť Vaše podnikanie.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.
person
person
person

Zefektívnite vaše podnikanie v oblasti daní a účtovníctva ešte dnes.