CCS Tax, k.s. poskytuje, koordinuje, vykonáva a obstaráva profesionálne služby v oblasti daní, účtovníctva a spracovania miezd vrátane vedenia príslušnej ekonomickej a mzdovej agendy, ako aj služby týkajúce sa širokej škály podnikateľského, organizačného a ekonomického poradenstva.
Naša spoločnosť Vám môže pomôcť a poradiť v týchto oblastiach:

Daňové poradenstvo

Ponúkame daňové poradenstvo v súvislosti so zámermi a financovaním projektov klienta ako i pri výkone bežnej finančnej a ekonomickej agendy obchodných spoločnosti.

Poradenstvo pre podnikateľov

Expertné tímy ekonomických a právnych poradcov poskytujú podporu v širokej škále podnikateľských situácií, pri riešení praktických problémov s cieľom efektívneho riadenia a prevádzkovania podnikov a optimalizácie podnikateľskej činnosti.

Účtovníctvo

Obsahom poskytovaných služieb je vedenie účtovnej evidencie v sústave podvojného účtovníctva v prostredí účtovného softvéru s parametrami podnikového informačného systému.

Súvisiace služby pre podnikateľov

Spoluprácou v rámci CCS Group poskytujeme široký rozsah súvisiacich služieb pre podnikateľov.

Mzdy

Spracovanie miezd a odmien vrátane odvodov na sociálne a zdravotné poistenie, mzdová a personálna evidencia, zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti.