CCS Tax

CCS Tax poskytuje profesionálne služby v oblasti daní, účtovníctva a spracovania miezd vrátane vedenia príslušnej ekonomickej a mzdovej agendy, ako aj služby týkajúce sa širokej škály podnikateľského, organizačného a ekonomického poradenstva.

O nás

Viac ako 20 rokov poskytujeme svojim klientom profesionálne služby v oblasti daní, poradenstva a služieb účtovného a mzdového outsourcingu.

Sme integrovanou súčasťou CCS Group, domácej podnikateľskej skupiny, ktorá prostredníctvom odborne zameraných tímov s lokálnym a medzinárodným know-how, zabezpečuje komplexné služby týkajúce sa širokej škály podnikateľského, ekonomického, právneho poradenstva a auditu.

V oblasti právneho poradenstva spoločnosť spolupracuje s advokátskou kanceláriou RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o., jednou z najväčších advokátskych kancelárií na Slovensku, ktorá ponúka univerzálne aj špecializované právne poradenstvo vo všetkých oblastiach obchodnej a podnikateľskej praxe.

S našimi klientmi dokážeme budovať dlhodobé vzťahy založené na vzájomnej dôvere. S garanciou kvality poskytuje svojim klientom spoľahlivé, aktuálne a včasné informácie, rady a odborné znalosti. Zakladáme si nielen na kvalite odborných služieb, ale aj na poskytovaní prvotriednej starostlivosti o klienta.

Pre zabezpečenie dlhodobej kvality poskytovaných služieb, máme implementovaný a certifikovaný systém riadenia kvality podľa ISO 9001:2015 a systém riadenia informačnej bezpečnosti v súlade s ISO/IEC 27001:2013. V rámci procesov pri poskytovaní našich služieb garantujeme dodržiavanie zásad, princípov a pravidiel GDPR.

Naši odborníci poskytujú služby domácim podnikateľom ako aj zahraničným investorom z prostredia obchodu, výroby, služieb, developmentu a realitných projektov. Zastupujeme tiež klientov zo strojárskeho a farmaceutického priemyslu, z finančných a poisťovacích inštitúcií.

Ako daňový poradca – právnická osoba – sme zapísaný v zozname daňových poradcov vedenom Slovenskou komorou daňových poradcov (skdp.sk), číslo licencie: 87/2009.

Služby

Poskytujeme komplexné outsourcingové a poradenské služby v oblasti daní, účtovníctva, spracovania miezd a personalistiky. Ponúkame plnohodnotné nahradenie vlastných zamestnancov, vrátane ekonomického softvéru a jeho údržby, s garanciou zabezpečenia realizácie služieb v súlade s platnou legislatívou.

Sme spoľahlivým partnerom pre spoločnosti, s vysokými nárokmi na kvalitu a efektivitu odborných služieb a procesov.

Ponúkame:

  • Špičkové odborné skúsenosti na lokálnej a medzinárodnej úrovni
  • Komplexnosť poskytovaných služieb
  • Vysokú kvalitu procesov a bezpečnosť spracovania dát