Novela Zákonníka práce od 1.11.2022

13 / 12 / 2022 | 1 min read

test

radi by sme Vás touto cestou informovali o novinkách, ktoré prináša novela Zákonníka práce účinná od 1.11.2022.

Zásadné zmeny, ktoré novela priniesla, sú:

 • zamestnávateľ nesmie zakazovať svojim zamestnancom výkon inej zárobkovej činnosti mimo určeného pracovného času (zákaz konkurenčnej činnosti naďalej platí),
 • minimálna dĺžka úložnej lehoty doručovanej zásielky poštovým úradom je stanovená na 10 kalendárnych dní,
 • zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi informácie nie len v listinnej podobe, ale tiež v elektronickej podobe, ak má zamestnanec k takejto forme poskytnutia informácie prístup,
 • zamestnanec má možnosť podať zamestnávateľovi sťažnosť v súvislosti s porušením zásady rovnakého zaobchádzania,
 • vymedzenie náležitostí pracovnej zmluvy,
 • zmena pracovných podmienok z dôvodu výkonu práce v inom štáte,
 • zavedenie novej informačnej povinnosti zamestnávateľa ohľadom poskytovania informácií o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania, ak ich neobsahuje pracovná zmluva,
 • skúšobná doba v prípade pracovných pomerov na dobu určitú nesmie byť dlhšia ako polovica dohodnutej doby trvania pracovného pomeru,
 • právo zamestnanca žiadať prechod na inú formu zamestnania (napr. z určitej doby na neurčitý čas),
 • zavedenie otcovskej dovolenky,
 • odstupné v prípade smrti zamestnanca,
 • nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru,
 • možnosť zamestnávateľa vykonať jednostranne zrážku zo mzdy zamestnanca v súvislosti so stravovaním,
 • odmena rozhodcu v spore o pôsobenie odborovej organizácie u zamestnávateľa.

V prípade, že Vám v súvislosti s touto problematikou vzniknú otázky, neváhajte nás kontaktovať.

Zdieľajte novinku:

Odber noviniek

Tipy, rady a návody, ako optimalizovať dane a zefektívniť Vaše podnikanie.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.
person
person
person

Zefektívnite vaše podnikanie v oblasti daní a účtovníctva ešte dnes.