Komplexné služby

Všetko na jednom mieste, aby ste mohli maximalizovať vašu efektivitu, ušetriť čas a venovať sa naplno vášmu podnikaniu.

Spolupracujte s nami
backgound
Daňové poradenstvo
Viac
backgound
Finančné účtovníctvo,
výkazníctvo a reporting
Viac
backgound
Mzdové účtovníctvo
a personalistika
Viac
backgound
Korporátne služby
Viac

špičkový pro-klientský prístup s maximálnou flexibilitou

vysoká expertíza na lokálnej aj medzinárodnej úrovni

komplexné služby: dane, účtovníctvo, právne služby

Daňové
poradenstvo

Poradenstvo v oblasti slovenského, európskeho a medzinárodného daňového práva

Posúdenie obchodných zmlúv z daňového hľadiska

Zabezpečenie agendy DPH, poradenstvo z pohľadu národnej a medzinárodnej legislatívy

Poradenstvo v oblasti transferového oceňovania, vypracovanie dokumentácie pre transferové oceňovanie

Mobility services, poradenstvo pri zdaňovaní a odvodových povinnostiach vyslaných zamestnancov

Zastupovanie v daňovom konaní, účasť na daňových kontrolách

Posúdenie daňových aspektov podnikových kombinácii, akvizícii, podpora pri predaji portfólia a kúpe investícii

Daňové a finančné Due Diligence

Bonusy,
ktoré dostanete pri spolupráci s nami

Viac o bonusoch
Ekonomický software
Digitálny reporting
Data Room Cloud
Efektívna komunikácia

Finančné účtovníctvo,
výkazníctvo a reporting

Priebežné vedenie účtovníctva a daňovej evidencie

Individuálne účtovné poradenstvo, ktoré zahŕňa konzultácie k neštandardným účtovným prípadom a metodike účtovníctva

Zostavenie riadnej, priebežnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky za uplynulé účtovné obdobie

Manažerský reporting

Transformácia slovenských účtovných štandardov na IFRS, zostavenie IFRS reportov pre účely konsolidácie materských podnikov

Asistencia počas auditu a príprava podkladov pre audit

Bonusy,
ktoré dostanete pri spolupráci s nami

Viac o bonusoch
Ekonomický software
Digitálny reporting
Data Room Cloud
Efektívna komunikácia

Mzdové účtovníctvo
a personalistika

Komplexné spracovanie mzdovej agendy, výpočet miezd a odvodov, výpočet zrážok zo mzdy

Online archív HR dokumentov v mzdovom portáli

Mzdový reporting podľa individuálnych potrieb manažmentu a kontrolingu

Poradenstvo pre vyslaných zamestnancov z pohľadu daňových a odvodových povinností

Spracovanie personálnej agendy spojenej s výstupom a nástupom zamestnancov

Zastupovanie počas daňovej kontroly alebo kontroly Inšpektorátu práce a ostatnými príslušnými inštitúciami

Bonusy,
ktoré dostanete pri spolupráci s nami

Viac o bonusoch
Ekonomický software
Digitálny reporting
Data Room Cloud
Efektívna komunikácia

Korporátne
služby

Poskytnutie adresy sídla spoločnosti a súvisiacej agendy vrátane spracovania pošty

Znalecké a expertné činnosti pri stanovení hodnoty majetku podniku

Poskytovanie priestorov na obchodné rokovania

Audit účtovnej závierky v súlade so slovenskými právnymi predpismi

Komplexné administratívne služby

Právne poradenstvo pri lokálnych i medzinárodných transakciách a zámeroch

Prekladateľské a tlmočnícke služby

Bonusy,
ktoré dostanete pri spolupráci s nami

Viac o bonusoch
Ekonomický software
Digitálny reporting
Data Room Cloud
Efektívna komunikácia

Bonusy,
ktoré dostanete pri spolupráci s nami

Ekonomický software Helios a Human + údržba

Systémy, ktoré zefektívnia procesy vo Vašom podnikaní a doručia prehľad.

Digitálny reporting

Všetky potrebné informácie o finančnom stave Vášho biznisu. Stačí sa prihlásiť priamo na našej webstránke.

Data Room Cloud

Jednoduché a bezpečné zdieľanie dokumentov na jednom mieste, ktoré šetrí čas.

Efektívna komunikácia

Váš partner by mal byť vždy nablízku keď ho potrebujete. Preto používame efektívne komunikačné aplikácie, aby sme vedeli promptne reagovať na Vaše požiadavky.

4 jednoduché kroky,
na ceste za efektívnym podnikaním

01.
Kontaktujte nás telefonicky alebo emailom kliknutím na tlačidlo:Spolupracujte s nami
02.
Vypočujeme si Vaše potreby a zhodnotíme Vašu aktuálnu situáciu
03.
Vytvoríme procesy a poradenstvo na mieru pre Vaše špecifické potreby
04.
Užívajte si expertízu a efektívne nastavenú spoluprácu, ktorá šetrí Váš čas a peniaze

person
person
person

Zefektívnite vaše podnikanie v oblasti daní a účtovníctva ešte dnes.