Minimálne mzdové nároky a príplatky od 01.01.2023

08 / 12 / 2022 | 1 min read

test

MINIMÁLNA MZDA

Od 1.1.2023 sa mení výška minimálnej mzdy.

Minimálna mzda na rok 2023 tak bude:

  • 700 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou
  • 4,023 eura za hodinu pre zamestnanca odmeňovaného hodinovou mzdou pri 40 hodinovom pracovnom úväzku a dohodárov
  • 4,153 eura za hodinu pre zamestnanca odmeňovaného hodinovou mzdou pri 38,75 hodinovom úväzku
  • 4,291 eura za hodinu pre zamestnanca odmeňovaného hodinovou mzdou pri 37,50 hodinovom úväzku.

MINIMÁLNE MZDOVÉ NÁROKY PRE ROK 2023

Stupeň náročnostiMinimálna mzda (mesačná) platná pre rok 2020Minimálna mzda (mesačná) platná pre rok 2023Minimálna hodinová mzda (40 hodinový úväzok)Minimálna hodinová mzda (38,75 hodinový úväzok)Minimálna hodinová mzda (37,75 hodinový úväzok)
1.5807004,0234,1534,291
2.6968164,6904,8415,003
3.8129325,3565,5295,713
4.92810486,0236,2176,425
5.104411646,6906,9067,136
6.116012807,3567,5937,846

Minimálne mzdové nároky pre rok 2023 sa určujú ako sumy pre rok 2020 navýšené o 120 eur – o sumu, o ktorú sa v roku 2023 oproti roku 2020 navýšila minimálna mzda.  

PRÍPLATKY V ROKU 2023

Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu v roku 2023

Podľa § 122a ZP za každú hodinu práce v sobotu patrí zamestnancovi popri dosiahnutej mzde mzdové zvýhodnenie, pre rok 2023 najmenej vo výške 1,79 eura.

U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu, možno v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31.12. predchádzajúceho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov, dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, pre rok 2023 najmenej však vo výške 1,61 eura.

Mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu v roku 2023

Podľa § 122b ZP za každú hodinu práce v nedeľu patrí zamestnancovi popri dosiahnutej mzde mzdové zvýhodnenie, pre rok 2023 najmenej vo výške 3,58 eura.

U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v nedeľu, možno v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31.12. predchádzajúceho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov, dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, pre rok 2023 najmenej však vo výške 3,22 eura.

Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu v roku 2023

Podľa § 123 ZP za každú hodinu nočnej práce vykonávanej v čase medzi 22. hodinou a 6. hodinou patrí zamestnancovi popri dosiahnutej mzde mzdové zvýhodnenie, pre rok 2023 najmenej vo výške 1,43 eura.

Ak ide o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, za každú hodinu nočnej práce mu patrí popri dosiahnutej mzde mzdové zvýhodnenie, pre rok 2023 najmenej vo výške 1,79 eura .

U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa prevažná časť práce vykonávala ako nočná práca, možno v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve (ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31.12. predchádzajúceho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov) dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia. Avšak ak nejde o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, pre rok 2023 najmenej sumu 1,25 eura.

Pracovná pohotovosť v roku 2023

Podľa § 96 ZP za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku patrí zamestnancovi mzda vo výške pomernej časti základnej zložky mzdy, najmenej však vo výške minimálnej mzdy v eurách za hodinu, pre rok 2023 najmenej 4,023 eura.

Za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti mimo pracoviska patrí zamestnancovi náhrada, pre rok 2023 najmenej 0,72 eura

Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce v roku 2023

Podľa § 124 ZP za každú hodinu sťaženého výkonu práce patrí zamestnancovi mzdová kompenzácia, pre rok 2023 najmenej suma 0,72 eura.

Zdieľajte novinku:

Odber noviniek

Tipy, rady a návody, ako optimalizovať dane a zefektívniť Vaše podnikanie.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.
person
person
person

Zefektívnite vaše podnikanie v oblasti daní a účtovníctva ešte dnes.