Stravné od 1.6.2023

22 / 05 / 2023 | 1 min read

test

Vážený klient,

radi by sme Vás touto cestou informovali o vybraných aktuálnych informáciách týkajúcich sa stravného a cestovných náhrad.

Zvýšenie sumy stravného pre zamestnanca na pracovnej ceste

V nadväznosti na zvyšovanie cien jedál Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo Opatrenie č. 171/2023 o sumách stravného, ktorým sa od 1. júna 2023 zvyšuje suma stravného, ako aj náhrada pre zamestnanca na pracovnej ceste.

Zmena stravného v roku 2023 predstavuje nasledovné zvýšenie sumy pre jednotlivé časové pásma:

  • 5 až 12 hodín:  na 7,30 € ( pôvodne 6,80 €)
  • nad 12 hodín až 18 hodín:   na 10,90 € (pôvodne 10,10 €)
  • nad 18 hodín: na 16,40 € (pôvodne 15,30 €)

Stravné lístky

Zmena stravného v časovom pásme 5 až 12 hodín zo 6,80 € na 7,30 € má vplyv aj na minimálnu cenu stravného lístka. Ak zamestnávateľ poskytuje stravu prostredníctvom stravných lístkov, hodnota stravného lístka musí predstavovať najmenej 75% sumy stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín.         

Z uvedeného vyplýva, že súčasná minimálna hodnota stravného lístka 5,10 € ( 75% zo 6,80 €) sa zvýši na 5,48 € (75% zo 7,30 €).

Zamestnávateľ prispieva zamestnancovi na stravný lístok minimálne 55% z jeho hodnoty. Znamená to, že v prípade ak zamestnávateľ poskytne zamestnancovi stravný lístok v hodnote 5,48 €, príspevok zamestnávateľa bude najmenej vo výške 3,02 €.

V prípade poskytovania finančného príspevku je minimálny príspevok zamestnávateľa tiež vo výške 3,02 €.

Zvýšenie sumy základnej náhrady za používanie súkromných motorových vozidiel pri pracovných cestách

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo dňa 15.3.2023 Opatrenie č. 88/2023 Z. z., ktorým ustanovilo sumy základnej náhrady za každý 1 km jazdy podľa § 7 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o cestovných náhradách).

Suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy je stanovená vo výške:

  • pre osobné cestné motorové vozidlá 0,239 eura,
  • pre jednostopové vozidlá a trojkolky 0,067 eura.

Daňovým výdavkom je teda suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy vyplatená podľa zákona o cestovných náhradách vo vyššie uvedenej výške.

Zdieľajte novinku:

Odber noviniek

Tipy, rady a návody, ako optimalizovať dane a zefektívniť Vaše podnikanie.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.
person
person
person

Zefektívnite vaše podnikanie v oblasti daní a účtovníctva ešte dnes.