Kontakt

CCS Tax, k.s.
Tomášikova 50/E
831 04 Bratislava
Slovenská republika
tel: +421(2) 326 06 511
fax: +421(2) 321 44 000
e-mail: office@ccstax.sk

IČO: 44 539 126
DIČ: 2022736166
IČ DPH: SK2022736166
Partneri:
Denisa Ružičková, e-mail: ruzickova@ccstax.sk
Róbert Janeček, e-mail: janecek@ccstax.sk
Július Fehér, e-mail: feher@ccstax.sk
Spoločnosť CCS Tax, k.s. je obchodnou spoločnosťou zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sr, zložka č. 765/B a členom SKDP, číslo licencie: 87/2009.
 

Ako sa k nám dostanete :

 

Napíšte nám: