Kontakt

CCS Tax, k.s.
Tomášikova 50/E
831 04 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 44 539 126
DIČ: 2022736166
IČ DPH: SK2022736166

Office:

Hentrieta Balážová
Miroslava Kompanová
Beatrix Pavleová

tel: +421(2) 32 606 511
e-mail: office@ccstax.sk

 

Spoločnosť CCS Tax, k.s. je obchodnou spoločnosťou zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sr, zložka č. 765/B a členom SKDP, číslo licencie: 87/2009.

 

Kontaktný formulár