Finančné účtovníctvo, výkazníctvo a reporting

CCS Tax poskytuje komplexné služby externej ekonomickej kancelárie (outsourcing účtovníctva).  Náš kvalifikovaný a profesionálny tím účtovníkov zabezpečí všetky procesy v oblasti účtovníctva v kvalitnom ekonomickom systéme, pri zohľadnení aktuálnych zmien v legislatíve.

Poskytneme vám účtovné poradenstvo pre optimálne fungovanie finančných procesov ako aj poradenstvo pri transakciách.

Daňové a právne zázemie našej spoločnosti Vám dokáže ponúknuť riešenia na špecifické účtovné operácie a Vy sa môžete  plne sústrediť na strategické oblasti vášho podnikania.

Naše služby v oblasti účtovníctva:

  • Priebežné vedenie účtovníctva a daňovej evidencie
  • Zostavenie riadnej, priebežnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky za uplynulé účtovné obdobie
  • Transformácia slovenských účtovných štandardov na IFRS, zostavenie IFRS reportov pre účely konsolidácie materských podnikov
  • Manažerský reporting
  • Individuálne účtovné poradenstvo, ktoré zahŕňa konzultácie k neštandardným účtovným prípadom a metodike účtovníctva
  • Spracovanie hlásení a výkazov
  • Asistencia počas auditu a príprava podkladov pre audit

Potrebujete viac informácií? Naši poradcovia Vás budú kontaktovať