O nás

Spoločnosť CCS Tax, k.s. je slovenskou poradenskou spoločnosťou, ktorá vznikla v roku 2009 reštrukturalizáciou spoločnosti CCS Consulting, s.r.o. ako samostatná obchodná spoločnosť. CCS Tax, k.s. je integrovanou súčasťou CCS Group, v rámci ktorej zabezpečuje výkon daňového poradenstva, spracovanie podvojného účtovníctva a širokej ekonomickej agendy pre klientov na celom území Slovenska. CCS Group ako domáca podnikateľská skupina pôsobí na Slovensku v oblasti ekonomického a právneho poradenstva a svoje služby poskytuje pre domácich podnikateľov ako i zahraničných investorov už viac ako 20 rokov.

CCS Tax, k.s. organizuje, koordinuje, vykonáva a obstaráva profesionálne služby a servis v oblasti daní, účtovníctva, spracovania miezd a príslušnej ekonomickej agendy, ako aj služby týkajúce sa širšieho podnikateľského poradenstva. Spoločnosť poskytuje svojim klientom s garanciou kvality spoľahlivé a včasné informácie, rady a odborné znalosti. CCS Tax, k.s. je ako daňový poradca – právnická osoba zapísaná v zozname daňových poradcov vedenom Slovenskou komorou daňových poradcov (www.skdp.sk), číslo licencie: 87/2009.

V oblasti právneho poradenstva spoločnosť CCS Tax, k.s., priamo spolupracuje s advokátskou kanceláriou Ružička Csekes s.r.o., ktorá je ako asociovaná kancelária súčasťou medzinárodnej CMS Aliancie významných európskych firiem poskytujúcich právne a daňové poradenstvo (www.cmslegal.com).

Našimi klientmi sú spoločnosti z oblasti obchodu, výroby, služieb, developmentu, realitné projekty, zastupujeme klientov zo strojárskeho, farmaceutického priemyslu, finančné i poisťovacie inštitúcie.