Náš tím

Daňové oddelenie

Denisa Ružičková – daňový poradca
Róbert Janeček – daňový poradca
Július Fehér – daňový poradca
Gabriela Lipková – daňový poradca
Andrea Čabáková – daňový poradca

Účtovné oddelenie

Lenka Girdasovová
Miriam Girethová

Michaela Jopeková
Katarína Petrovská
Mária Zimmermannová

Mzdové oddelenie

Martina Georgievová
Jarmila Havlíková
Mária Hrončová
Jana Jenčková

Ing. Denisa Ružičková

Pôsobí v CCS Group od r. 1994.

Denisa pôsobí v našom tíme od roku 1994. Je členkou Slovenskej komory daňových poradcov od roku 1994.

Vo svojej praxi sa orientuje na daňové poradenstvo predovšetkým pre nemecky hovoriacich klientov, due diligence v oblasti daní. Spolupracuje na projektoch interaktívneho spracúvania ekonomicko-právnych aspektov k ponúkanému daňovému poradenstvu, vypracúvaní porovnávacích štúdií daňových systémov Slovenskej republiky a krajín Európskej únie, ako aj pri realizácii komplexných projektov. Zastupuje klientov  v daňovom konaní a pri daňových kontrolách.

Denisa hovorí plynule po nemecky.

E-mail: ruzickova@ccstax.sk
Tel.: +421 (2) 32 606 -552

denisa-ruzickova

Ing. Denisa Ružičková

robert-janecek

Ing. Róbert Janeček

Ing. Róbert Janeček

Róbert je členom nášho tímu od roku 2002. Od roku 2005 je členom Slovenskej komory daňových poradcov. Pôsobil na Ministerstve financií Slovenskej republiky, na oddelení medzinárodných daní a podieľal sa na príprave zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia.

Poskytuje daňové poradenstvo predovšetkým zahraničným klientom so zameraním na problémy spojené s výkladom daňového práva, zastupuje klientov v daňovom konaní, vyhodnocuje daňové riziká. Zaoberá sa výpočtom daňových povinností s dôrazom na daňovú optimalizáciu, špecializuje sa na daň z nehnuteľností, daň z príjmov právnických a fyzických osôb, daň z pridanej hodnoty, finančné projektovanie a poskytuje podporu pri reštrukturalizačných projektoch.

Róbert hovorí plynule po anglicky.

E-mail: janecek@ccstax.sk
Tel.: +421 (2) 32 606 -555

JUDr. Július Fehér

Július je členom nášho tímu od roku 1997. Je členom Slovenskej advokátskej komory od roku 2004 (predtým bol od roku 1991 členom Komory komerčných právnikov). Od roku 2003 je tiež členom Slovenskej komory daňových poradcov.

Július pôsobil na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v oblasti legislatívy týkajúcej sa miezd a zamestnania, ako aj na Ministerstve financií Slovenskej republiky v oblasti prípravy a implementácie základnej  daňovej reformy od roku 1993.

Vo svojej odbornej praxi sa venuje poskytovaniu právnych služieb domácim, ako aj zahraničným klientom v oblasti daňového práva, vrátane procesného daňového práva, poradenstvu v oblasti aplikácie zákona o dani z príjmov, zákona o  dani z pridanej hodnoty, medzinárodného zdaňovania a transferového oceňovania.

Július hovorí plynule po maďarsky a po nemecky.

E-mail: feher@ccstax.sk
Tel.: +421 (2) 32 606 -554

julius-feher

JUDr. Július Fehér

Ing. Gabriela Lipková

Ing. Gabriela Lipková

Gabriela je členom nášho tímu od roku 2009. Od roku  2018 je členom Slovenskej komory daňových poradcov.

Gabriela má skúsenosti v oblasti daňového poradenstva a účtovníctva, špecializuje sa na daň z príjmov právnických a fyzických osôb, daň z pridanej hodnoty, spotrebné dane a daň z nehnuteľností. Poskytuje poradenstvo v oblasti transferového oceňovania a daňové due dilligence.

Vo svojej praxi sa venuje poskytovaniu daňového poradenstva klientom v oblasti veľkoobchodu, maloobchodu, nehnuteľnosti, výstavby a služieb.

Gabriela hovorí plynule anglicky.

E-mail: lipkova@ccstax.sk
Tel.: +421 (2) 32 606 -551