Náš tím

Na koho sa v CCS Tax, k.s. môžete obrátiť?
Neváhajte nás kontaktovať.


Daňové oddelenie:

 • Denisa Ružičková, daňový poradca
 • Róbert Janeček, daňový poradca
 • Július Fehér, daňový poradca
 • Gabriela Lipková, daňový poradca
 • Andrea Čabáková, asistent daňového poradcu


Účtovné oddelenie:

 • Mária Zimmermannová
 • Miriam Girethová
 • Lenka Girdasovová
 • Dana Palusová
 • Monika Labošová
 • Marcela Lilková
 • Michaela Petrová


Mzdové oddelenie:

 • Mária Hrončová
 • Jarmila Havlíková
 • Jana Jenčková
 • Martina Georgievová


Office:

 • Henrieta Balážová
 • Miroslava Kompanová
 • Beatrix Pavleová


Ing. Denisa Ružičková
Partner, Daňový poradca
Prokurista

Ing. Denisa Ružičková

Pôsobí v CCS Group od r. 1994.

Člen Slovenskej komory daňových poradcov od r. 1994.

Absolvovala štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave (Ing.), Národohospodárska fakulta, špecializácia daňové právo (ukončenie štúdia v r. 1990).

Špecializácia na daňové poradenstvo predovšetkým nemecky hovoriacich klientov, due diligence v oblasti daní, kooperácia a interaktívne spracovávanie ekonomicko-právnych aspektov k ponúkanému daňovému poradenstvu, vypracovanie porovnávacích štúdií daňových systémov, Slovenskej republiky a krajín EÚ, realizácia komplexných projektov, zastupovanie v daňovom konaní a účasti pri daňových kontrolách.

Hovorí plynule nemecky.

E-mail: ruzickova@ccstax.sk
Tel.: +421 2 32606512
Fax: +421 2 32144000


Ing. Róbert Janeček
Partner, Daňový poradca
Ekonomický znalec

Ing. Róbert Janeček

Pôsobiaci v CCS Group od roku 2002.

Člen Slovenskej komory daňových poradcov od r. 2005.

Absolvoval vysokoškolské štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave, ktoré ukončil v roku 1997 (Ing.).

Pôsobil na Ministerstve financií Slovenskej republiky, na oddelení medzinárodných daní a podieľal sa na príprave zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia. Je znalcom v odbore Ekonomika a manažment.

Poskytuje daňové poradenstvo predovšetkým zahraničným anglicky hovoriacim klientom so zameraním na problémy spojené s výkladom daňového práva, zastupuje klientov v daňovom konaní, vyhodnocuje daňové riziká. Zaoberá sa výpočtom daňových povinností s dôrazom na daňovú optimalizáciu, špecializuje sa na daň z nehnuteľností, daň z príjmov právnických a fyzických osôb, daň z pridanej hodnoty, finančné projektovanie a daňové plánovanie a poskytuje podporu pri reštrukturalizačných projektoch.

Hovorí plynule anglicky.

E-mail: janecek@ccstax.sk
Tel.: +421 2 32606512
Fax: +421 2 32144000


JUDr. Július Fehér
Partner, Daňový poradca
Advokát

JUDr. Július Fehér

Pôsobiaci v CCS Group od r. 1997.

Člen Slovenskej komory daňových poradcov od r. 2003.

Člen Slovenskej advokátskej komory od r.2004 (predtým Komora komerčných právnikov od r. 1991).

Absolvoval vysokoškolské štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré ukončil v r. 1976 (JUDr.).

Pôsobil na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny v oblasti legislatívy týkajúcej sa miezd a zamestnania, ako i na Ministerstve finanicí v oblasti prípravy a implementácie daňovej reformy.

Špecializuje sa na daňové právo, procesné daňové právo, implementáciu medzinárodných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia, daň z nehnuteľností, aplikáciu zákona o účtovníctve a podnikové kombinácie (fúzie a akvizície). Okrem iného poskytuje poradenstvo v oblasti medzinárodného zdaňovania a transferového oceňovania.

Hovorí maďarsky a nemecky.

E-mail: feher@ccstax.sk
Tel.: +421 2 32606512
Fax: +421 2 32144000