Mzdové účtovníctvo a personalistika

CCS Tax zabezpečuje komplexné služby v oblasti spracovania miezd, vedenia mzdovej agendy a vykonávania povinností v oblasti zdravotného i sociálneho poistenia. Spracovanie citlivých dát je zabezpečené v prostredí s vysokým štandardom pre ochranu osobných údajov.

Okrem spracovania mzdovej agendy poskytujeme ďalšie služby v oblasti HR agendy a personalistiky. Zabezpečujeme uchovávanie osobných zložiek vašich zamestnancov v súlade s platnou legislatívou, poskytujme hotline podporu pre váš HR tím a zamestnancov.

 

Naše služby v oblasti spracovania miezd a personalistiky:

  • Komplexné spracovanie mzdovej agendy, výpočet miezd a odvodov, výpočet zrážok zo mzdy
  • Mzdový reporting podľa individuálnych potrieb manažmentu a kontrolingu
  • Spracovanie personálnej agendy spojenej s výstupom a nástupom zamestnancov
  • Vystavenie potvrdení zamestnancom pre rôzne účely
  • Online archív HR dokumentov v mzdovom portáli
  • Poradenstvo pre vyslaných zamestnancov z pohľadu daňových a odvodových povinností
  • Zastupovanie počas daňovej kontroly alebo kontroly Inšpektorátu práce a ostatnými príslušnými inštitúciami

Potrebujete viac informácií? Naši poradcovia Vás budú kontaktovať